Nước pha sơn

 • Bạn vừa mới thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Nước pha sơn cao cấp 40ml (pha mỹ)

  0 out of 5

  Nước pha sơn cao cấp 40ml (pha mỹ)

  Tên sản phẩm: Nước pha sơn cao cấp 40ml (pha mỹ)

  Đặc điểm: Nước có mùi dễ chịu, dễ sử dụng, tốt nhất hiện nay.  Chị em phụ nữ nhỏ vài giọt liên tiếp vào chai sơn móng tay, để khoảng10 phút, lăc đều cho đến khi nước sơn đều màu và hòa tan với nước pha

  Công dụng: Làm cho màu sắc của nước sơn móng tay  không bị đặc lại, hoặc tránh khô sơn nhanh chóng

  18.000 
 • Bạn vừa mới thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Nước pha sơn thông dụng 125ml

  0 out of 5

  Nước pha sơn thông dụng 125ml

  Tên sản phẩm: Nước pha sơn thông dụng 125ml (pha nhật)

  Đặc điểm: Chị em phụ nữ nhỏ vài giọt liên tiếp vào chai sơn móng tay, để khoảng10 phút, lăc đều cho đến khi nước sơn đều màu và hòa tan với nước pha

  Công dụng:  làm cho màu sắc của nước sơn móng tay  không bị đặc lại, hoặc tránh khô sơn nhanh chóng

  Giá: Liên hệ

 • Bạn vừa mới thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Nước pha sơn thông dụng 40ml

  0 out of 5

  Nước pha sơn thông dụng 40ml

  Tên sản phẩm: Nước pha sơn thông dụng 40ml (pha nhật)

  Đặc điểm: Chị em phụ nữ nhỏ vài giọt liên tiếp vào chai sơn móng tay, để khoảng10 phút, lăc đều cho đến khi nước sơn đều màu và hòa tan với nước pha

  Công dụng:  làm cho màu sắc của nước sơn móng tay  không bị đặc lại, hoặc tránh khô sơn nhanh chóng

  Giá: Liên hệ

 • Bạn vừa mới thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Nước pha sơn thông dụng 500ml

  0 out of 5

  Nước pha sơn thông dụng 500ml

  Tên sản phẩm: Nước pha sơn thông dụng 500ml (pha nhật)

  Đặc điểm: Chị em phụ nữ nhỏ vài giọt liên tiếp vào chai sơn móng tay, để khoảng10 phút, lăc đều cho đến khi nước sơn đều màu và hòa tan với nước pha

  Công dụng:  làm cho màu sắc của nước sơn móng tay  không bị đặc lại, hoặc tránh khô sơn nhanh chóng

  Giá: Liên hệ

 • Bạn vừa mới thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Nước pha sơn thông dụng 60ml

  0 out of 5

  Nước pha sơn thông dụng 60ml

  Tên sản phẩm: Nước pha sơn thông dụng 60ml (pha nhật)

  Đặc điểm: Chị em phụ nữ nhỏ vài giọt liên tiếp vào chai sơn móng tay, để khoảng10 phút, lăc đều cho đến khi nước sơn đều màu và hòa tan với nước pha

  Công dụng:  làm cho màu sắc của nước sơn móng tay  không bị đặc lại, hoặc tránh khô sơn nhanh chóng

  Giá: Liên hệ